Solicitare de oferte – Servicii de editare si tiparire de suporturi curs pentru programele de formare

Scoala informala de IT

10 feb.

Servicii de editare si tiparire de suporturi curs pentru programele de formare (SA 3.1)/ 10.02.2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

CompetActiv+ | ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968

 

SOLICITARE DE OFERTE 

 

Achizitorul: Educatie Informala SA

Adresa: str. Henri Barbusse nr. 44-46, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Email: competactiv@scoalainformala.ro

Telefon: +40 374 494 848

CIF: RO 34526760

Reg. Comerț: J12/1483/2015

 

Invită operatorii economici interesați să depună oferte comerciale, în cadrul procesului de ofertare pentru proiectul cu titlul CompetActiv+ (ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968), în vederea achiziției, cu următoarele date:

 

Titlul proiectului: CompetActiv+ 
ID MySMIS: 127968, Contract: POCU/464/3/12/127968 
Linia de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toți” 

Obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților 

Denumirea contractului de achiziție: Achizitia de servicii de editare si tiparire de suporturi curs pentru programele de formare (SA 3.1)
Descrierea obiectului contractului: Editarea si tiparirea a 300 suporturi de curs pentru participanti la programe de formare.
Cod(uri) CPV: 79970000-4 | Servicii de editare
Tip contract: Furnizare
Formalități care trebui îndeplinite de operatorii economici: Transmiterea unui formular de ofertă cu prețul total ofertat, în lei, cu și fără TVA 
Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – competactiv@scoalainformala.ro până la termenul limita: 28.02.2020, ora 17:00 

sau

La sediul achizitorului: str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca 

Modul de obținere a informațiilor suplimentare: Prin email – competactiv@scoalainformala.ro până la termenul limita: 28.02.2020, ora 17:00 

sau

La sediul achizitorului: str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca 

Credem că ți-ar plăcea și: