Școala informală de IT

Solicitare de oferte – Achiziție de echipamente IT (SA 3.1)/03.02.2023

Solicitare de oferte – Achiziție de echipamente IT (SA 3.1)/03.02.2023

Şcoala de competenţe digitale “Tech Nation”| ID MySMIS: 142493 | Contract: POCU/860/3/12/142493

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Educatie Informala SA

Adresa: str. Henri Barbusse nr. 59-61, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Email: tech.nation@scoalainformala.ro

Telefon: +0 374 494 848

CIF: RO 34526760

Reg. Comerț: J12/1483/2015

Invită operatorii economici interesați să depună oferte comerciale informative, neangajante, în cadrul procesului de prospectare a pieței pentru proiectul cu titlul Şcoala de competenţe digitale “TechNation” (ID MySMIS: 142493 | Contract: POCU/860/3/12/142493), în vederea planificării achiziției cu următoarele date:

Titlul proiectului:Şcoala de competenţe digitale “TechNation”
ID MySMIS:142493, Contract: POCU/860/3/12/142493
Linia de finanțare:Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM 
Axa prioritară  „Locuri de munca pentru toți”Operatiunea: Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaţilor
Denumirea contractului de achiziție:Echipamente IT
Descrierea obiectului contractului:Laptop pentru furnizarea programelor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, specificatii minime: memorie 512 SSD, diagonala 14” (3 buc)
Monitor pentru furnizarea programelor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, specificatii minime – diagonala 42,5”, 4K UHD (3 buc)
Panou fonoabsorbant pentru furnizarea programelor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, specificatii: inaltime reglabila 25-240 cm, panou 60-120 cm (3 buc)
Lumini pentru furnizarea programelor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, specificatii minime: 128 leduri, temperatura de culoare: 2800-5600K (3 buc)
Splitter: specificatii minime – 2 x USB 2.0, 2 x USB-C, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (3 buc)
Microfon pentru furnizarea programelor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, speficicatii minime 3.5 mm (3 buc)
Brat flexibil microfon pentru furnizarea programelor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, specificatii: lungime brat 52 mm, include adaptor surub universal (3 buc)
Camera live stream pentru furnizarea programelor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, specificatii minime: rezolutie 1000px1900x1000, rata frame-uri 30fps (3 buc)
Brat articulat camera pentru furnizarea programelor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, specificatii minime – 3 sectiuni (3 buc)

Cod(uri) CPV:34928230-9; 31532800-2; 32333200-8; , 30213100-6; 31520000-7; 32341000-5; 33195100-4; 34999200-8; 30237260-9
Tip contract:
Furnizare
Formalități care trebui îndeplinite de operatorii economici:Transmiterea unui formular de ofertă cu prețul pentru fiecare poziție și prețul total ofertat, în lei, cu și fără TVA
Locul de trimitere a ofertelor:Prin email – tech.nation@scoalainformala.ro până la termenul limita: 10.03.2023, ora 18:00 sau
Modul de obținere a informațiilor suplimentare:Prin email – tech.nation@scoalainformala.ro până la termenul limita: 10.03.2023, ora 18:00