Solicitare de oferte – Servicii de inchiriere sala pentru programe de formare

Scoala informala de IT

20 ian.

Solicitare de oferte – Servicii de inchiriere sala pentru programe de formare / 20.01.2020 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

CompetActiv+ | ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968 

 

SOLICITARE DE OFERTE 

 

Achizitorul: Educatie Informala SA 

Adresa: str. Henri Barbusse nr. 44-46, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Email: competactiv@scoalainformala.ro 

Telefon: +40 374 494 848 

CIF: RO 34526760 

Reg. Comerț: J12/1483/2015 

 

Invită operatorii economici interesați să depună oferte comerciale, în cadrul procesului de ofertare pentru proiectul cu titlul CompetActiv+ (ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968), în vederea achiziției cu următoarele date:

 

Titlul proiectului: CompetActiv+ 
ID MySMIS: 127968, Contract: POCU/464/3/12/127968 
Linia de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toți” 

Obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților 

Denumirea contractului de achiziție: Servicii de închiriere sală pentru activități de formare 
Descrierea obiectului contractului: Inchiriere sali pentru programele de formare profesionala la Cluj, Zalau si Oradea3 spatii (sali de curs) cu suprafata utila de cel putin de 60 mp, pe o perioada de minim, 4 luni. Spatiile trebuie sa fie adecvate pentru furnizarea de programe de formare derulate în cadrul proiectului menționat. 
Cod(uri) CPV: 70310000-7 | Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile 
Tip contract: Servicii 
Formalități care trebui îndeplinite de operatorii economici: Transmiterea unui formular de ofertă cu prețul total ofertat, în lei, cu și fără TVA 
Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – competactiv@scoalainformala.ro până la termenul limita: 14.02.2020, ora 17:00 

sau

La sediul achizitorului: str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca 

Modul de obținere a informațiilor suplimentare: Prin email – competactiv@scoalainformala.ro până la termenul limita: 14.12.2020, ora 17:00 

sau

La sediul achizitorului: str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca 

Credem că ți-ar plăcea și: