Solicitare de oferte – Produse consumabile

Scoala informala de IT

23 dec.

Solicitare de oferte – Produse consumabile/ 23.12.2019

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

CompetActiv+ | ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Educatie Informala SA

Adresa: str. Henri Barbusse nr. 44-46, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Email: competactiv@scoalainformala.ro

Telefon: +40 374 494 848

CIF: RO 34526760

Reg. Comerț: J12/1483/2015

 

Invită operatorii economici interesați să depună oferte comerciale, în cadrul procesului de ofertare pentru proiectul cu titlul CompetActiv+ (ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968), în vederea achiziției cu următoarele date:

 

Titlul proiectului:CompetActiv+
ID MySMIS:127968, Contract: POCU/464/3/12/127968
Linia de finanțare:Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toți”

Obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Denumirea contractului de achiziție:Produse consumabile
Descrierea obiectului contractului:– Consumabile pentru sustinerea activitatii de identificare, recrutare si gestionare grup tinta pe durata a 18 luni;

– Consumabile pentru pentru furnizarea activității de formare profesională – cursuri pe durata a 17 luni;

  • cartușe toner
  • prelungitoare
  • pahare de unica folosinta (cursanti)
  • hârtie igienică
  • produse chimice pentru curățenie
  • accesorii de birou
  • articole mărunte de birou
Cod(uri) CPV:30125100-2, 30192121-5, 30192000-1, 30197000-6
Tip contract:Furnizare
Formalități care trebui îndeplinite de operatorii economici:Transmiterea unui formular de ofertă cu prețul pentru fiecare poziție și prețul total ofertat, în lei, cu și fără TVA
Locul de trimitere a ofertelor:Prin email – competactiv@scoalainformala.ro până la termenul limita: 23.01.2020, ora 17:00

sau

La sediul achizitorului: str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca

Modul de obținere a informațiilor suplimentare:Prin email – competactiv@scoalainformala.ro până la termenul limita: 23.01.2020, ora 17:00

sau

La sediul achizitorului: str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca

 

Credem că ți-ar plăcea și: