Solicitare de oferte – Achizitia de servicii de catering pentru participantii la programe de formare

Scoala informala de IT

10 feb.

Achizitia de servicii de catering pentru participantii la programe de formare (SA 3.1)/10.02.2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

CompetActiv+ | ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968

 

SOLICITARE DE OFERTE 

 

Achizitorul: Educatie Informala SA

Adresa: str. Henri Barbusse nr. 44-46, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Email: competactiv@scoalainformala.ro

Telefon: +40 374 494 848

CIF: RO 34526760

Reg. Comerț: J12/1483/2015

 

Invită operatorii economici interesați să depună oferte comerciale, în cadrul procesului de ofertare pentru proiectul cu titlul CompetActiv+ (ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968), în vederea achiziției, cu următoarele date:

 

Titlul proiectului: CompetActiv+ 
ID MySMIS: 127968, Contract: POCU/464/3/12/127968 
Linia de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toți” 

Obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților 

Denumirea contractului de achiziție: Achizitia de servicii de catering pentru participantii la programe de formare (SA 3.1)
Descrierea obiectului contractului: Cheltuieli cu hrana / protocol pentru participantii la programele de formare profesionale, 1250 de porții pe o perioadă de 16 luni
Cod(uri) CPV: 55520000-1 | Servicii de catering
Tip contract: Furnizare
Formalități care trebui îndeplinite de operatorii economici: Transmiterea unui formular de ofertă cu prețul total ofertat, în lei, cu și fără TVA 
Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – competactiv@scoalainformala.ro până la termenul limita: 28.02.2020, ora 17:00 

sau

La sediul achizitorului: str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca 

Modul de obținere a informațiilor suplimentare: Prin email – competactiv@scoalainformala.ro până la termenul limita: 28.02.2020, ora 17:00 

sau

La sediul achizitorului: str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca 

Credem că ți-ar plăcea și: