Anunț de angajare

Scoala informala de IT

21 oct.

Căutăm un Expert recrutare si selectie participanti și un Expert programe de formare TIC în cadrul proiectului “CompetActiv+,” ID: 127968, pentru susținerea persoanelor implicate în activitățile de formare profesioanală în domeniul Tehnologiei Informației dedicate angajaților companiilor IT din județele: Cluj, Bihor, Sălaj.

Obiectivul propus se încadrează în prioritățile Strategiei Europa 2020, activitățile proiectului urmărind stimularea unui nou tip de dezvoltare economică, prin sprijinirea unor întreprinderi competitive, “inteligente”, “durabile” și favorabile principiilor egalității de șanse, inovației sociale și protecției mediului înconjurător. Acest sprijin este indirect prin furnizarea de programe de formare profesională pentru angajații acestor companii, dar și direct prin elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă în IMM-uri relevante. Formarea profesională va include tematica dezvoltării durabile, iar cursanții vor fi certificați ANC.

Proiectul iși propune promovarea unor măsuri de conștientizare a învățarii la locul de muncă, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor și elaborarea și introducerea de programe de învațare la locul de muncă în IMM-uri relevante, care activează în domenii identificate conform SNC și SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în Regiunea Nord-Vest, într-o perioadă de 18 luni.

Programele de formare vor fi susținute atât în timpul saptămânii, cât și în weekend – pentru a facilita accesul membrilor grupului țintă la activitățile de formare, și vor avea loc în următoarele orașe: Cluj-Napoca, Oradea și Zalău.

 

Responsabilitățile Expertului recrutare si selectie participanti sunt următoarele:

 • Coordonează procesul de recrutare a grupului țintă

 • Se asigură de conformitatea administrativă si legală a inregistrărilor și de respectarea criteriilor de eligibilitate

 • Menține arhiva membrilor grupului țintă  se asigura de integralitatea documentelor justificative

 • Operează inregistrrăi ale grupului țintă

 • Participă la intâlniri de coordonare și management de proiect

 • Furnizează informații pentru raportul intern de implementare

 • Furnizează informații pentru procesul de rambursare

 • Realizeaza rapoartele și documentele administrative solicitate de finanțator

 • Furnizează informații grupului țintă cu privire la implementarea proiectului

 • Asistă potențialii participaniț cu informații necesare

 • Identifică și contactează intreprinderile în care se vor derula activitățile specifice proiectului

 • Asigură sprijin pentru desfățurarea activităților în intreprinderi

 • Participă la acțiuni de informare și diseminare

 

Cerințe minime:

 • Studii superioare în domeniul economic sau socio-uman / 3 ani

 • Experiență in implementare proiectelor cu finantare nerambursabilă având ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri / 3 ani

Durata contract: 18 luni

 

Responsabilitățile  Expertului programe de formare TIC sunt următoarele:

 • Coordonează activitățile de formare legate de formare;

 • Organizeaza activitățile de instruire, grupele de cursanți pe locații și cursuri gestionează listele de prezenta ale cursantilor

 • Monitorizează evolutia participanților pe parcursul formării;

 • Participă la evenimentele din cadrul proiectului

 • Pregătește documentee pentru demararea cursurilor

 •  Monitorizează cursurie aflate în desfășurare

 •  Întocmește și organizează evidența cursanților

 • Elaborează documentele de finalizare a sesiunilor de formare

 • Întretine relația ANC

 • Participă la intâlniri de coordonare și management de proiect

 • Furnizează informații pentru raportul intern de implementare

 • Furnizează informații pentru procesul de rambursare

 

Cerințe minime:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnic / 3 ani

 • Experienta in organizarea și derularea cursurilor (în general, inclusiv cursuri autorizate ANC)

Durata contract:17 luni

 

Cei interesați își pot transmite dosarul pe adresa competactiv@scoalainformala.ro până în 31 Octombrie 2019.

Credem că ți-ar plăcea și: