Anunț de angajare – Asistenți Lector

Scoala informala de IT

25 oct.

Căutăm Asistenți Lector în cadrul proiectului “CompetActiv+,” ID: 127968, pentru desfășurarea activităților de formare profesională în domeniul Tehnologiei Informației dedicate angajaților companiilor IT din județele: Cluj, Bihor, Sălaj. 

Obiectivul propus se încadrează în prioritățile Strategiei Europa 2020, activitățile proiectului urmărind stimularea unui nou tip de dezvoltare economică, prin sprijinirea unor întreprinderi competitive, “inteligente”, “durabile” și favorabile principiilor egalității de șanse, inovației sociale și protecției mediului înconjurător. Acest sprijin este indirect prin furnizarea de programe de formare profesională pentru angajații acestor companii, dar și direct prin elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă în IMM-uri relevante. Formarea profesională va include tematica dezvoltării durabile, iar cursanții vor fi certificați ANC.

Proiectul iși propune promovarea unor măsuri de conștientizare a învățarii la locul de muncă, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor și elaborarea și introducerea de programe de învațare la locul de muncă în IMM-uri relevante, care activează în domenii identificate conform SNC și SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în Regiunea Nord-Vest, într-o perioadă de 18 luni.

Programele de formare vor fi susținute atât în timpul saptămânii, cât și în weekend – pentru a facilita accesul membrilor grupului țintă la activitățile de formare, și vor avea loc în următoarele orașe: Cluj-Napoca, Oradea și Zalău.

Contract cu durată determinată, 17 luni, 150 – 300 de ore.

Responsabilitățile Lectorilor și ale Asistenților Lectori:

  • Oferă suport în activitate pentru Lectorul FPC

  • Participă la elaborarea suportului de curs și a materialelor suport prin pregătirea drafturilor

  • desfășoară activitate de cercetare și documentare pentru elaborarea cursurilor

  • Pregătește locația și organizează pe plan local aspecte de logistica

  • Asigură suport pentru procesul de instruire a cursanților

  • Gestionează activitățile practice

  • Participă la examinarea cursanților, asigură sprijin logistic pentru desfășurarea examenelor

  • Realizează documentele administrative aferente formării profesionale

  • Furnizează informații pentru raportul intern de implementare

  • Furnizează informații pentru procesul de rambursare

  • Realizează rapoartele și documentele administrative solicitate de finanțator

Cerințe minime:

 • Certificat de formator autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări);

 • Minimum 5 ani de experiență în domeniul vizat;

 • Studii superioare în domeniul tehnic sau economic / 3 ani;

Documente cerute:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;

 • Diplome, certificate, adeverinţe, contracte de muncă, fișe de post etc. care să ateste informaţiile prezentate în CV-uri, referitoare la condiţiile de studii și experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcţiei în proiect.

Cei interesați își pot transmite dosarul pe adresa competactiv@scoalainformala.ro până în 31 Octombrie 2019.

Credem că ți-ar plăcea și: